Stop Bos.nl

Het volgende persbericht bereikte mij. Ik heb er niets aan toe te voegen, behalve: YES, eindelijk ACTIE! Rijdend Nederland is het zat. Een brede coalitie van ondernemersverenigingen uit de mobiliteitssector heeft de krachten gebundeld en gaat na Prinsjesdag actie voeren tegen de kabinetsplannen, die automobilist en bedrijfsleven tenminste 500 miljoen euro per jaar extra aan belasting en heffingen gaan kosten.

fileleed.jpg

RAI Vereniging, BOVAG, EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) trekken de komende maanden gezamenlijk ten strijde tegen de plannen van het kabinet. De meeste maatregelen, van slurptax tot extra dieselaccijns, worden als milieumaatregelen gepresenteerd, maar zullen naar verwachting niet of nauwelijks positieve effecten hebben voor het milieu en vooral leiden tot extra inkomsten voor de schatkist. In totaal zullen de autolasten volgend jaar stijgen met € 500 miljoen en dat loopt de komende jaren nog verder op.

euro.jpg

TLN en EVO becijferden eerder dat de economische schade door files dit jaar alleen al voor het goederenvervoer 700 miljoen euro bedraagt.Dit bedrag heeft het kabinet nodig om extra uitgaven in andere sectoren te financieren en tekorten op enkele departementen weg te werken. Slechts een klein deel zal ten goede komen aan investeringen in wegen en openbaar vervoer. Volgens het regeerakkoord gaat het in 2008 om een schamele € 25 miljoen voor (vaar)wegen en nog eens € 25 miljoen voor openbaar vervoer, oplopend naar € 100 miljoen in 2011. Deze bedragen zijn volstrekt ontoereikend om de bereikbaarheid in ons land fors te verbeteren, terwijl die de afgelopen jaren zienderogen is verslechterd.

fileleed2.jpg

Bij alle leden van de coalitie Rijdend Nederland overheerst hetzelfde gevoel: het is genoeg geweest. Vandaar dat Rijdend Nederland de komende maanden luid en duidelijk van zich zal laten horen, onder meer via paginagrote advertenties in landelijke dagbladen en via radiospotjes. De pay-off luidt: Stop Bos.nl. De pijlen worden dus met name gericht op de minister van Financiën, omdat die in de ogen van de coalitie te veel gaten in de begroting heeft laten vallen en deze nu wil repareren door de automobilist en het bedrijfsleven nog verder uit te knijpen. Rijdend Nederland kiest in de campagne voor een constructieve aanpak. Naast forse kritiek, komt de coalitie ook met betere oplossingen. Met maatregelen die de economie níet schaden en het milieu wél dienen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*