Partij van de Filerijder

Nog meer politieke bewegingen in autoland: sinds vandaag is deze website in de lucht. Dit is site van de Partij van de Filerijder (PvdF) die mogelijk binnenkort wordt opgericht in ons land. De PvdF i.o. stelt dat er in Nederland, in navolging van de Partij van de Dieren, een single-issue partij nodig is die zich structureel hard maakt voor de belangen van filerijders in ons land. PvdF is van mening dat de aandacht van politiek & overheid momenteel onvoldoende gefocust is op de files, dat er veel te eenzijdig wordt gekeken naar langere termijnoplossingen en dat het ontbreekt aan voldoende communicatie met de filerijders.

filerijden.jpg

Op de site kunnen filerijders de komende weken aangeven of zij de oprichting van een dergelijke partij zien zitten. 5% van autorijdend Nederland (circa 350.000 mensen) zou zich minimaal achter dit initiatief moeten scharen om de daadwerkelijke oprichting van deze partij te kunnen bewerkstelligen.

filerijden2.jpg

De PvdF is een initiatief van Luc van Bussel, algemeen directeur Profile International NV. Hij zegt: “Het is net als iemand wiens kransslagader verstopt raakt. Daar wordt ook zo snel mogelijk gekeken of een bypassoperatie mogelijk is om het euvel te verhelpen. Nu zou je kunnen zeggen dat met meer geld voor wegen het fileprobleem weg te toveren is. Echter de aanleg van voldoende wegen duurt nog vele jaren. Daar hebben we nu dus nog niets aan. Er is nu een nijpend probleem en daar moeten we nu dus ook direct krachtig op reageren. Er moet NU een krachtigere crisis communicatie worden opgetuigd richting stilstaand Nederland. Deze automobilisten moeten meer, beter en dagelijks worden betrokken in het oplossen van het probleem.” Als oplossingen geeft van Bussel aan dat er: “Nu gratis openbaar vervoer worden ingevoerd (gefaseerd: eerst 60+, mindervaliden en alleenstaande ouders). Daar ontkomen we toch niet aan in de toekomst vanwege steeds meer milieuredenen. En het is NU tijd voor een structureel crisis beleid, strategie en organisatie: er moeten professionals uit het bedrijfsleven worden aangetrokken die het probleem helpen op te lossen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*