Het ‘Onze Auto’

De week goed beginnen, begint met gebed.

Onze auto die in de garage staat
Uw merk worde geheiligd
Uw wegenplan kome
Uw wil geschiede
Gelijk op de viaducten alzo in de tunnels
Geef ons heden
Ons dagelijks comfort
En vergeef ons onze brokken
Gelijk ook wij vergeven
Onze brokkenmakers
En rijd ons niet in vernieling
Maar verlos ons van de roekelozen
Want van u is het wegennet
En de PK
En de topsnelheid
Tot in de eeuwigheid.
 
Amen.
 
(Piet Kalteren uit ‘Een wak in IJsland’)

2 Comments on “Het ‘Onze Auto’

 1. Duitse versie 😀

  VW unser, der du stehst auf breiten Reifen,
  geheiligt werde dein Motor,
  deine Beschleunigung komme,
  deine Geschwindigkeit geschehe,
  auf der Autobahn, sowie auf der Landstraße.
  Unser tägliches Benzin gib uns heute
  und vergib uns alle Geschwindigkeitsübertretungen,
  sowie auch wir vergeben allen langsamen Autofahrern.
  Und führe uns nicht in Radarfallen,
  sondern erlöse uns von den Opels.
  Denn dein ist die Straße und die Kraft und die Schnelligkeit in Ewigkeit…
  Vollgas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*