Automobilist positief over Het Nieuwe Werken

Het was een van de redenen waarom ik ben gaan freelancen: 15 jaar in de file laat sporen achter. Thuis werken betekent dat ik ‘s ochtends niet meer in die ronkende rij sta, maar lekker kan gaan sporten – op een leeg strand bijvoorbeeld. Hieronder de uitkomsten van Het Nationale Automobilisten Onderzoek, ik heb wel wat vraagtekens bij sommige dingen gezet.

File A9

Volgens het rapport heeft 82 procent van de respondenten geen problemen met het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is een nieuwe (? 1) visie over een optimale en flexibele manier van werken. Slechts 9 procent heeft toch liever een vaste werkplek en vaste werktijden.

Het Nieuwe Werken

Drie op de tien automobilisten geeft aan in staat te zijn flexibel om te gaan met werktijden en zo de spits te vermijden. Respondenten jonger dan 55 jaar kunnen hier beter mee omgaan dan mensen van 55 jaar of ouder. Ook vrouwen hebben hier meer moeite mee in vergelijking met mannen.(? 2) Een kwart van de automobilisten heeft de mogelijkheid om thuis te kunnen werken. Net als bij het flexibel werken geldt hier dat respondenten onder de 55 jaar en vrouwen hier minder de kans toe hebben (? 3).

Het Nieuwe Werken 2

Automobilisten vinden vooral minder reistijd en efficiency plezierig aan thuiswerken. Het krijgen van een vergoeding speelt niet mee bij de beslissing. Wat automobilisten het meest dwars zit bij het werken vanuit huis is het gemis van contact met collega’s en de scheidslijn tussen werk en privé.

Mijn comments bij de vraagtekens, vraagteken 1: Waarom wordt dit nog steeds Het Nieuwe Werken genoemd? Een slordige twaalf jaar geleden schreef ik hier al artikelen over voor Cosmopolitan.

thuiswerken6

Vraagteken 2: Hoezo zou thuis werken voor vrouwen moeilijker zijn dan voor mannen? Ik denk dat men bedoelt: vrouwen met kleine kinderen. Je bent eerder afgeleid als je ze tussendoor van school moet halen en brengen etc. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar wellicht is daar nog een omslag nodig, want wie zegt dat de vrouw voor ze moet zorgen? Wissel het als ouders af. Of ga ergens werken waar je niet wordt afgeleid en neem een oppas voor het haal- en brengwerk. Omdat ik soms thuis ook gauw afgeleid raak (nog even een wasje doen, nog even een broodje halen), werk ik regelmatig in cafe’s. Gek genoeg kan ik daar lekker doorwerken 🙂 Wellicht niet voor iederee haalbaar, maar toch.

Thuiswerken

Vraagteken 3: Vrouwen hebben minder kans tot thuis werken? Het is maar hoe je het bekijkt en hoe flexibel je baas is. Oplossing: eigen baas zijn. Of kijk hier eens, Porsche Onderneemster van het Jaar 2010 Marianne Sturman heeft een leuk bedrijf opgericht voor mensen die flexibel willen werken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*