Draadloos laden

Je elektrische auto opladen kan – met kabels – voor problemen zorgen. Denk maar aan slijtage en vandalisme. Bij Siemens heeft men hier, in samenwerking met BMW, iets op gevonden. Ze ontwikkelden een systeem waarbij je draadloos met inductie kunt laden en het werkt ook tijdens korte ritpauzes.

Siemens-inductief laden

De laadstations kunnen vrijwel onzichtbaar in elke omgeving worden geïntegreerd en in juni 2011 start een proef die door het Duitse ministerie voor Milieu (BMU) wordt gesubsidieerd en waarbij de prestaties met meerdere voertuigen worden getest. Met deze inductieve energie-overdracht zou geautomatiseerd laden in bijvoorbeeld taxiwachtrijen al mogelijk zijn.

Voor de techneuten onder ons, het werkt als volgt: een volledig in de grond verzonken spoel, de zogeheten primaire spoel, vormt de verbinding met het openbare elektriciteitsnet. Onder het voertuig bevindt zich een secundaire spoel. De onderlinge afstand bedraagt onder normale omstandigheden tussen acht en vijftien centimeter. Zodra de bestuurder het laadproces start, gaat er een stroom door de primaire spoel. Hierdoor ontstaat een magnetisch veld, dat in de secundaire spoel een elektrische stroom induceert waardoor de accu wordt geladen. De efficiëntie van de vermogensoverdracht bedraagt hierbij meer dan 90 procent. Het magneetveld komt uitsluitend in een exact bepaalde ruimte tussen beide spoelen tot stand. Hierdoor blijft bij dit systeem het magnetisch veld in de toegankelijke gebieden in en rondom het voertuig ruim onder de internationaal aanbevolen grenswaarde van 6,25 microtesla.

Vanaf mei zal een prototype met een laadcapaciteit van 3,6 kilowatt in een elektrisch voertuig worden getest. In een veldtest die vanaf juni in Berlijn plaatsvindt, zullen de voor integratie in serievoertuigen noodzakelijke verbeteringen onder realistische omstandigheden worden geïnventariseerd en wordt tevens feedback van klanten verzameld, zodat in toekomst klantspecifieke laadoplossingen kunnen worden aangeboden.
Wat ik goed nieuws vindt: het systeem is ook geschikt voor intelligent energiegebruik, waarbij met name stroomoverschotten uit zonne- en windenergie kunnen worden gebruikt en de elektrische auto ook als tussenopslag voor stroom dient.

1 Comment on “Draadloos laden

  1. Zulke lussen onder het wegdek en je blijft rijden…Als dat gaat werken dan kan het nog een heel groot succes worden. maar dan vervalt brandstof accijns en wordt het elektra accijns…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*